پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۱۳۴

چنان‌‌كه جنب حق دخول در مسجد را مگر براى عبور ندارد، كه تنها عبورش برحسب نص آيه مستثنى شده، بنابراين به‌‌هيچ‌‌وجه در اين حالت نبايد وارد مسجد گردد مگر در صورت ضرورت، و چيزى در مسجد گذاشتن و يا چيزى از مسجد برداشتن در اين حكم فرقى ندارد، رواياتى كه ميان اين دو فرق گذارده ناظر به‌‌اين جهت است كه نوعا گذاردن چيزى در مسجد ضرورى نيست، ولى برداشتنش احيانا ضرورى است، كه اگر ضرورتى به‌‌عكس باشد برداشتن حرام و گذاشتن جايز مى‌‌شود، و اگر هر دو ضرورت داشت هر دو جايز است، و اگر هيچ‌‌كدام ضرورت نداشت هيچ كدام جايز نيست، زيرا آيه منحصرا عبور جنب را از مسجد تجويز كرده و بس، و در غير صورت ضرورت جز عبور يا ورود ضرورى، حرام است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید