مسئله ۱۵۸

مسئله ۱۵۸

دليلى بر حرمت مجامعت با مستحاضه و ورودش بدون وضو و غسل در مساجد و حرمت خواندن آيات سجده نداريم، و همين خود دليلى بر جواز اين‌‌ها است.