مسئله ۳۹۸

مسئله ۳۹۸

روزه‌‌ى ماه مبارك رمضان بر تمامى مكلفان پسر و دختر به‌‌طور ميانگين ـ از نظر قاعده‌‌ى كلى ـ در حدود سيزده سالگى واجب است و اگر در سن كم‌‌تر از سيزده سالگى مكلف شده و توان انجام روزه را ندارد بر او واجب نيست كه «لاَيُكَلِّفُ اللّهُ إِلاَّ وُسْعَهَا» و چنان‌‌چه سيزده سالش هم بگذرد و بازهم قدرت گرفتن روزه را نداشته باشد نه درحالت عسر و نه در حَرَجش واجب نيست و بالاخره قانون كلى در روزه و هر عبادت بدنى واجب هم علاوه بر تمكن عقلانى «كه ديوانه يا صغير نباشد» قدرت و تمكّن جسمانى و ديگر تمكّن‌‌هاى مكلف نيز شرط اساسى آن است.