مسئله ۴۳

مسئله ۴۳

اين دو كه خود از نجاسات عينيه مى باشند از حدث هاى كوچك نيز هستند كه وضو را باطل مى كنند، و از جمله ى احكامش- در صورت وجود ناظر محترم- وجوب پوشانيدن عورتين است، و اگر ناظرى نيست وجوبى هم ندارد و دليلش از قرآن «قُلِ لِلْمُوْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» (سوره ى نور، آيه ى ۳۰) است كه نگهبانى عورت ها از ديگران كلًا از هر جهت واجب است- مگر نسبت به همسران يا كودكانى غير مميز. و از جمله نگهبانى از ديدن و نشان دادن آن هاست چه عورت مومن و يا كافر زيرا مفعول «يغضوا» محذوف و مطلق است كه نگريستن تمامى ناديدنى ها و جايگاه هاى ويژه ى شهوانى را دربردارد.