پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۴۵۱

گذشتن سال در مورد پرداختن خمس فقط مهلت و توسعه‌‌اى از جانب شارع مقدس است، و نه آن‌‌كه پيش از گذشت سال خمس برعهده‌‌ى صاحب مال نباشد، زيرا درآمدها و مصارف ساليانه يكجا معلوم نيست، خصوصا براى زارعان و تاجران و مانندشان والاّبايد خمس هر منفعتى را به‌‌هنگام همان منفعت بپردازيد، البته در صورتى كه مى‌‌دانيد در آخر سال اضافه بر مخارجتان چيزى خواهد ماند كه وافى به‌‌اين پرداخت باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید