مسئله ۴۸۵

مسئله ۴۸۵

«فطريه» برعهده‌‌ى هر مسلمان مكلفى است كه مخارج ساليانه و ماهيانه و يا روزانه‌‌اش را دارد، چه روزه رمضان را گرفته باشد يا نه، چه با عذر نگرفته و چه بى‌‌عذر، در هر صورت فطريه‌‌ى خود و كسانى را كه برعهده‌‌ى اويند بايد بپردازد.