مسئله ۴۹۹

مسئله ۴۹۹

تجارت از بهترين وسايل درآمد حلال است كه در آيه‌‌ى شريفه «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» به‌‌عنوان بهترين نمونه‌‌ى حلال‌‌خورى از مفت‌‌خوارى استثنا شده است كه «لاتأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إلاَّ أنْ تَكونَ تِجارةً عَنْ تَراضِ مِنْكُمْ…»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۹) «اموالتان را در ميان خودتان به‌‌باطل و مفت مخوريد مگر اين‌‌كه تجارتى باشد از روى رضايت طرفين».
و مى‌‌بينيم با آن‌‌كه اجاره و زراعت و هرگونه كار حلالى غير از تجارت همگى حلال‌‌اند لكن خداى متعال «تجارة عن تراض منكم» را به‌‌عنوان بهترين و بارزترين وسيله‌‌ى حلال‌‌خورى به‌‌ميان آورده است.
و اين استثنا منقطع است بدين‌‌معنا كه تمامى اقسام مفت‌‌خوارى را بدون استثنا حرام كرده، و غير مفت‌‌خوارى را كلاً حلال فرموده و «تجارة عن تراض» را بهترين وسيله‌‌ى حلال‌‌خوارى به‌‌ميان آورده است.