مسئله ۵۷۰

مسئله ۵۷۰

دهنده‌‌ى قرض حق ندارد در برابر مدت مقرر پشيزى معين كند، و حتى خواندن فاتحه‌‌اى و مانند آن اگر در قرض شرط شود حرام است، كه قرض مطلقا بايد بدون هيچ‌‌گونه چشم‌‌داشتى از طرف صورت گيرد.