مسئله ۶۱۱

مسئله ۶۱۱

مستأجر هيچ‌‌گونه حقى در مال مورد اجاره ندارد به‌‌جز بهره‌‌بردارى عادى تا سررسيد مقرر، و اگر هم حق سر قفلى حقى عرفى و عاقلانه باشد اين حق موجب نمى‌‌شود كه بدون رضايت مالك، ملك را با دريافت حق سرقفلى به‌‌ديگرى واگذار كند مگر ـ چنان‌‌كه گذشت ـ اين حق در اجاره‌‌ى نخست مقرر گردد.