مسئله ۶۲۴

مسئله ۶۲۴

لفظ نكاح، ازدواج، عقد و مانند اين‌‌ها هر دوى دايم و موقت را شامل است، و روى اين اصل گذشته از آيه‌‌ى عقد موقت «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ فَريضَةً»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۴) «آن‌‌چه بهره‌‌ى شهوانى يا جنسى از اين زنان برديد مزدهاشان را كه فريضه و واجب حتمى است بپردازيد».
گذشته از اين تمامى آياتى كه مشتمل بر الفاظ نكاح و زناشويى است هر دوى عقد دايم و موقت را زير پوشش دارد، مگر آن دسته از آياتى كه با قراينى آشكار ويژه‌‌ى عقد دايم است.
و چون نياز جنسى و تشكيل خانواده و تأسيس نسل از ضروريات همگانى زندگى است و حتى احيانا بيش از غذا و مكان و لباس ضرورت دارد، از اين‌‌رو شارع مقدس همه‌‌گونه تسهيلات را براى ازدواج مقرر كرده، كه اگر توان ازدواج دايم براى مرد يا زن يا هر دو نباشد ازدواج موقت جايگزين همان ازدواج دايم است، با محدوديت‌‌ها و تكاليف و مسئوليت‌‌هايى خيلى كم‌‌تر.