مسئله ۶۲۵

مسئله ۶۲۵

ازدواج نه تنها در شرع مقدس حلال است بلكه به‌‌عنوان قاعده‌‌ى كلى مستحب و احيانا هم واجب است گرچه در بعضى مواقع نيز حرام مى‌‌باشد.