پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۶۳۰

عيوب مرد عبارت است از: ديوانگى و خصيه‌‌بودن يعنى كسى كه تخمش را كشيده و يا كوبيده‌‌اند و يا در اصل خلقت معيوب و يا تخمش بى‌‌تخم است، و ديگر عنين بودن اوست، يعنى توانايى جنسى ندارد، و هم‌‌چنين بريده بودن عورت، كه اين‌‌ها از عيوب مرد و موجب فسخ عقد از ناحيه زن مى‌‌باشد. زندگى با ديوانه خود ديوانگى است و سه عيب آخرين در يك عيب ناتوانى در عمل جنسى مشترك و هم‌‌آهنگ مى‌‌باشند كه در جمع در ازدواج امكان هم‌‌بسترى شرط است، ولى شرط اوّل كلى و همگانى است مگر در ازدواجى كه فقط به‌‌منظور محرميت باشد و نه چيزى ديگر به‌‌جز عقل كه در هر صورت شرط اصلى است!

دیدگاه‌ خود را بنویسید