مسئله ۶۳۵

مسئله ۶۳۵

پيرامون هفت دسته‌‌ى اول كه حرمت نسبى دايمى دارند، حرام بودنشان در انحصار عقدشان و يا عمل جنسى با آنان نيست، چون اين «حرمت» اختصاصى به‌‌جريان ازدواج با آن‌‌ها ندارد، بلكه به‌‌خود آن‌‌ها از لحاظ آن‌‌چه از زنان مطلوب مردان است كه مثلاً «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَّهاتُكُمْ»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۳) «مادرانتان بر شما حرامند» تمامى بهره‌‌هايى كه براى مردان از زنان در بعد شهوانى و زن بودنشان حرام است نسبت به‌‌مادر و مانندش به‌‌تمامى ابعادش حرام است، كه بوسيدن و لمس كردن و ديدن و سخن گفتن از روى شهوت، و مهم‌‌تر از همه با هرگونه رابطه‌‌اى زناشويى مانند توليد فرزند كردن به‌‌وسيله‌‌ى آنان، گرچه با داخل كردن نطفه در رحم آنان بدون هيچ‌‌گونه تماس جنسى باشد، اين هم از اين حرمت مطلقه استفاده مى‌‌شود، بنابراين تمامى اين رابطه‌‌ها نسبت به‌‌تمامى زنانى كه بر شما حرامند، حرام است و هرگز استثنايى هم ندارد.