مسئله ۶۴۴

مسئله ۶۴۴

مادر زن، چه زن عقدى باشد و چه منقطع، در صورتى كه با زن هم بستر شده‌‌ايد ـ چه هنوز زن شما است و يا مرده و يا طلاقش داده‌‌اى ـ بر شما حرام است، و اين‌‌جا مادرزن اعم است از مادر بى‌‌واسطه و يا مادر مادرش يا مادر پدرش و تا هرجا كه برسد.