مسئله ۶۴۵

مسئله ۶۴۵

دختر زن يا دختر دخترش، در صورتى كه با اين زن عمل جنسى انجام داده باشد، و اين دختر يا دخترش دامن تربيتى شما را ديده باشد در اين دو صورت بر شما محرم و ازدواج با او هم قهرا بر شما حرام مى‌‌شود امّا اگر هنوز عمل جنسى با او انجام نداده‌‌اى و يا اين دختر دامن تربيتى شما را نديده باشد، به‌‌شما محرم نيست و ازدواج با او هم ممنوع نمى‌‌باشد، و اكنون هم كه طلاقش نداده‌‌اى مى‌‌توانى با دخترش ازدواج كنى كه «وَ رَبائِبُكُمُ الاّتى فى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۳) «اگر با مادرانشان همبستر نشده‌‌ايد هرگز گناهى بر شما نيست كه با آن‌‌ها ازدواج كنيد» و اين‌‌جا هرگز طلاق مادر را در صحت ازدواج با دخترش شرط نكرده، كه قهرا دراين صورت مادر اين دختر به‌‌عنوان اين‌‌كه مادر زنتان مى‌‌شود بر شما حرام مى‌‌گردد و قهرا عقدى كه با مادرشان داشته‌‌ايد خود به‌‌خود منفسخ و باطل مى‌‌گردد و اين‌‌كه گفته‌‌اند در اين صورت جمع ميان مادر و دختر مى‌‌شود و اين جمع هم حرام است، پاسخش اين است كه اين‌‌جا جمعى دركار نيست، كه مسأله قهرى و اتوماتيكى است يعنى به‌‌محض اين‌‌كه شما با دختر اين زن ازدواج و نكاح نموديد مادرش، مادر زن شما مى‌‌شود و از عنوان اولش كه همسر شما بود خارج و تحت عنوان «وَ اُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» قرار مى‌‌گيرد، كه فقط ازدواج با مادرزن آن هم به‌‌شرط هم‌‌بسترى با زن حرام است*.
و چون در آيه قيد دختر زن شده بنابراين اگر با زنى زنا كند دخترش بر او حرام نمى‌‌شود، چنان‌‌كه عكسش هم همين‌‌گونه است، و در وطى به‌‌شبهه نيز به‌‌طريق اولى چنان است نهايتا اين‌‌كه مرجوع بودنش خالى از وجه نيست، و تنها دختر زن شرعى شما اگر با اين زن عمل جنسى انجام داده‌‌اى آن هم با شرطى كه ذكر شد بر شما حرام است و هم چنين عكسش.