مسئله ۶۴۷

مسئله ۶۴۷

زن پدر، و نه تنها زن پدر بلكه هر زنى كه پدر با او هم‌‌بستر شده چه به‌‌حلال به‌‌حساب ازدواج، يا به‌‌حساب شبهه، و چه به‌‌حساب حرام باشد به‌‌هر حال بر شما حرام است، كه در آيه‌‌ى مربوطه‌‌اش «ما نَكَحَ آباءُكُم» آمده و اين خود اعم است از عقد و يا عمل جنسى چه با عقد و چه بدون عقد و در روايات هم اين‌‌گونه از آيه برداشت شده كه هرگونه ارتباط «نكاح» چه لفظى و چه عملى چه حلالش و چه حرامش، موجب حرمت زن مورد نكاح پدر مى‌‌شود.
و اين‌‌جا هم «آباءُكُمْ» تمامى سلسله‌‌ى پدران و اجداد پدرى يا مادرى را دربر دارد، ولى فقط نسبت به‌‌خود زن پدر و نه مادرش، و يا دخترش، كه نه مادر زن پدر بر شما حرام است و نه دختر زنش، گرچه دختر زنش در صورت هم‌‌بستر شدن با وى و دامن تربيتش بر خود او حرام است ولى وجهى براين‌‌كه بر شمانيز حرام باشد در ميان نيست.