مسئله ۶۷۹

مسئله ۶۷۹

اين‌‌جا طلاقى وجود ندارد، كه با پايان يافتن مدت مقرر و يا بخشيدن تتمه‌‌ى آن از هم جدا مى‌‌شوند، و در نتيجه در اين جدايى شرط نيست كه در زمان پاكى باشد كه با او نزديكى نكرده است، و يا در زمان حيض يا نفاس نباشد و نيز شهادت عادلان اين‌‌جا شرط نيست به‌‌خصوص هنگام پايان يافتن مدت. زيرا برحسب آيه‌‌ى «و أشهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ» (سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۲) شهادت ويژه‌‌ى طلاق و رجوع در عده‌‌ى رجعيه است و نه هرگونه جدايى همسران، چنان‌‌كه در فسخ و يا انفساخ عقد دايم هم شروط طلاق در كار نيست.