مسئله ۷۱۲

مسئله ۷۱۲

در رجوع كردن ـ چنان‌‌كه مكررا اشاره شد ـ شرط است كه با تصميم اصلاح باشد كه «وَ بُعولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فى ذلكَ إنْ أرادوا إصلاحا»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۸) «و شوهرانشان سزاوارترند به‌‌برگرداندنشان در عده‌‌ى رجعيه به‌‌شرط اين‌‌كه تصميم اصلاح داشته باشند» و نيز «وَ لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقوا عَلَيْهِنَّ»(سوره‌‌ى طلاق، آيه‌‌ى ۶) «هرگز برخورد زيان‌‌بار با آن‌‌ها نداشته باشيد تا عرصه را بر آنان تنگ كنيد».