مسئله ۷۱۸

مسئله ۷۱۸

اگر مرد نفقه‌‌ى زنش را آن‌‌گونه كه واجب است و مى‌‌تواند نپردازد، و يا رفتارش با وى طورى باشد كه قابل تحمل نباشد كه حرجى و يا بدتر كه عسرآور است و يا بالاخره موجب سرپيچى از حدود الهى است، در چنان مواردى در درجه‌‌ى اول بايد اصلاح شود، و اگر نشد واجب است مرد او را طلاق دهد، و اگر مرد زير بار نرفت حاكم شرع بايد به‌‌ولايت شرعيه او را طلاق دهد، كه در اين صورت اين طلاق از هر نظرى هم‌‌چون بائن است. و مرد هم حق رجوع ندارد مگربا شرائط و عقدى جديد.