مسئله ۸۰۶

مسئله ۸۰۶

اگر بعضى از چهار رگ معروف حيوان به‌‌غير وجه شرعى بريده يا قطع شود چنان‌‌چه حيوان هنوز زنده است بريدن بقيه‌‌ى رگ‌‌ها براى تذكيه كافى است، بلكه اين خود تذكيه است.