مسئله ۸۵

مسئله ۸۵

اگر با عذرى شايسته رطوبت دست‌‌ها براى مسح سر و پاها كافى نبود، كه با تكرار وضو هم چاره‌‌اى نشد، بايستى از رطوبت صورت و يا دست‌‌ها براى مسح سر يا پاها استفاده كرد، و اگر اين هم نشد چاره‌‌اى به‌‌جز استفاده از آب جديد نيست، كه بالاخره مسح سر و پاها بايستى با رطوبت باشد و نه خشك.