مسئله ۸۵۱

مسئله ۸۵۱

چنان‌‌كه در نوع معاملات هيچ‌‌گونه لفظى شرط نيست در وقف نيز چنان است كه عملاً مى‌‌توان چيزى را وقف كرد مثل اين‌‌كه فرشى را در مسجدى پهن كند بدون آن‌‌كه حالت موقتى يا عاريه‌‌اى را ابراز كند كه صرفِ نيّت كافى است.