پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۸۷

در مسح سر كافى است كه گويند سرش را مسح كرد چه با يك انگشت يا بيشتر، و چه از نظر طولى زياد باشد يا كم، همين اندازه كه گويند دستى بر سرش ماليده كافى است، ولى در مسح پاها بايد كف دست بر تمامى عرض پا كشيده شود، و از نظر طول هم ميان تمامى انگشت‌‌ها تا نخستين برآمدگى استخوان اول باشد كه اين طول و عرض تقريبا مستطيلى را تشكيل مى‌‌دهد با يك زاويه‌‌ى منحرف كه زاويه‌‌ى انگشتان است چنان‌‌كه گذشت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید