مسئله ۸۹۶

مسئله ۸۹۶

و از اين قبيل است افشاى نسبت به‌‌بدعت‌‌گذارندگان در دين كه خود فتنه‌‌ى عقيدتى است و برحسب آياتى چند از آدم‌‌كشى بدتر است، و اين‌‌جا دست‌‌كم بايستى اين‌‌گونه گمراه‌‌كنندگان افشاگرى شوند تا سيه روى شود آن‌‌كه در او غش باشد، و در خبر صحيح است از پيامبر اكرم صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم كه «هنگامى كه بدعت‌‌گذاران و شكاكان را پس از من ديديد، آشكارا نسبت به‌‌آنان بيزارى بجوييد، و هرچه مى‌‌توانيد آن‌‌ها را سبّ و طعن كنيد، و درباره‌‌ى دينتان آنان را مورد بهتان قرار دهيد تا طمعى در افساد اسلام نكنند، و مردم از آن‌‌ها دورى جويند و آموزشى از بدعت‌‌هاى آنان نگيرند، كه خدا بدين وسيله حسناتى به‌‌حساب شما ثبت و ضبط مى‌‌كند، و درجات شما را افزون مى‌‌گرداند».