مسئله ۹۲۶

مسئله ۹۲۶

چنان‌‌كه در غيبت و ساير محرمات احيانا استثنايى هست، در برد و باخت نيز چنان است كه در مسابقه‌‌ى تيراندازى و اسب‌‌دوانى و شناورى و دويدن برحسب نصوص معتبره‌‌اى برد و باخت حلال است كه امروزه به‌‌جاى اسب‌‌دوانى خودروهايى هوايى و دريايى و زمينى است، و به‌‌جاى تيراندازى ـ با تير و كمان در گذشته ـ مسابقه‌‌ى در تيراندازى باانواع اسلحه‌‌ها و موشك‌‌ها و توپ و تانك و مانند اين‌‌ها است، و سپس شناورى و دويدن كه تاكنون به‌‌حالت عادى بوده مگر اين‌‌كه وسايلى براى شنا و دويدن منظور گردد كه ضميمه‌‌ى شنا و دو خواهد بود. و چنان‌‌چه اين‌‌ها كلاً به‌‌منظور تقويت بنيه و نيروى جنگى و دفاعى جامعه اسلامى باشند جزو ضروريات حكومت و ارزش اسلام مى‌‌باشند، و چنان‌‌چه مالى هم در اين بين براى تشويق منظور گردد بسيار به‌‌جا و موجب ترغيب در سرعت عمل و تحقق كامل بنيه‌‌ى نظامى الهى خواهد بود و بالاخره اين برد و باخت مفت‌‌خوارى و لهو نيست، بلكه تشويقى است از براى بازسازى نيروهاى جنگى كه در صورت امكان و توان واجب است، و كلاً آماده‌‌سازى تمامى وسايل جنگى برحسب آياتى چون «وَ أعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ…»(سوره‌‌ى انفال، آيه‌‌ى ۶۰) هر نيرويى كه در توان مكلفان است بايد براى دفاع از اسلام و نواميس اسلامى به‌‌كار گرفته شود، مگر آن‌‌چه حرمتش از حرمت سستى در كارزار بيشتر و يا با آن برابر باشد.