پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

آیت رسالتی

جلسه ۲۷۷: بقا یا فنا روح پس از مرگ

ادله اثبات معاد و حیات بعد الموت «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ». اگر با ضرورت متفقٌ علیهای عقلی مطلبی ثابت شد، که تمام عقلا یعنی تمام مکلفین این مطلب را به ضرورت عقلی گرچه با وسائط قبول دارند، دیگر نیاز مبرم یا راجحی …

جلسه ۲۷۷: بقا یا فنا روح پس از مرگ ادامه »

جلسه ۲۷۵: تقلید در اصول و فروع دین

حجت‌ها و ادله ظاهری و باطنی برای پذیرش حق «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ». راجع به بحث معاد چنانکه در بحث توحید و نبوت، ما چند مرحله داریم. مرحله اولی ادله فطریه و عقلیه و بعد حسیه و علمیه، و سایر ادلۀ منهای …

جلسه ۲۷۵: تقلید در اصول و فروع دین ادامه »