پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

رسالت

جلسه ۴۵۳: استحاله وجود چند خدا

ادلّه انکار وجود آلهه «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ». بعضی از حقایق است، مخصوصاً حقایق ربانیه که کلّ ادلّه‌ دلالت بر اثبات آن دارد. مثلاً دلالت بر وجود خدا و توحید حق سبحانه و تعالی، منحصر به دلیل عقل و دلیل نقل نیست؛ …

جلسه ۴۵۳: استحاله وجود چند خدا ادامه »

جلسه ۲۷۸: بقا یا فنا روح پس از مرگ

احتجاج در بحث حیات بعد الموت «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ». تمام احتمالات و یا ظنون و یا یقین‌ها و علم‌هایی که می‌تواند دلیل باشد از برای اثبات امور ربانیه، همه دلیل است و از تمام دلیل‌ها ادل است. در باب معاد ما …

جلسه ۲۷۸: بقا یا فنا روح پس از مرگ ادامه »

جلسه ۲۷۷: بقا یا فنا روح پس از مرگ

ادله اثبات معاد و حیات بعد الموت «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ». اگر با ضرورت متفقٌ علیهای عقلی مطلبی ثابت شد، که تمام عقلا یعنی تمام مکلفین این مطلب را به ضرورت عقلی گرچه با وسائط قبول دارند، دیگر نیاز مبرم یا راجحی …

جلسه ۲۷۷: بقا یا فنا روح پس از مرگ ادامه »

جلسه ۲۷۶: بقا یا فنا روح پس از مرگ

ترتب اصول ثلاثه «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ». این اصول ثلاثه ادیان که معروف عند الکل است، اصل توحید و نبوت و معاد، این‌ها با هم ترتب دارند. در رتبه اولی بوجهٍ عام عقیده توحید است. مادامی که انسان معتقد به توحید حق …

جلسه ۲۷۶: بقا یا فنا روح پس از مرگ ادامه »