پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

صدر

جلسه ۴۳۷: روح

تفسیر ذات در قرآن «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ». چند مرکز از برای روح و یا به تعبیری دیگر نفس انسانی انسان است. یک مرکز که مرکز زیربنا است که فطرت است که آن را بحث کردیم و دو مرکز قبل از صدر …

جلسه ۴۳۷: روح ادامه »

جلسه ۴۳۶: روح

تفسیر و شرح معنای لُب در قرآن «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ». لبّ بحث امروز ما به توفیق الهی راجع به لُب خواهد بود. ترجمه فارسی لب مغز است و مغز نسبت به شیئی می‌گویند که پوستی دارد و مغزی دارد. پوست آن …

جلسه ۴۳۶: روح ادامه »

جلسه ۴۳۱: روح

بُعد مادی و غیرمادی روح «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ». ما مختصراً و مکرّراً به ادلّه مختلفه در عالم وجود دو بُعد متناقص داریم؛ بُعد مادّی و بُعد غیر مادّی و علّت اصلی اینکه ما راجع به مادّیت روح این‌قدر بحث داریم، بحث‌های …

جلسه ۴۳۱: روح ادامه »

جلسه ۴۲۶: روح

تفسیر آیه انشاء «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ». دنباله بحث امروز ما راجع به آیه إنشاء است که مقدّمه‌ای که چند بار عرض کردم باز به نحوی دیگر تکرار می‌کنم. قرآن در کل ابعاد ظاهری و باطنی خود بی‌نظیر است و هیچ کس …

جلسه ۴۲۶: روح ادامه »